புத்தகங்கள்


அரசியல், வரலாறு, வாழ்க்கை ஆகிய துறைகளில் இதுவரை வெளிவந்துள்ள என் புத்தகங்களின் பட்டியல்.


கிழக்கு பதிப்பகம்

அரசியல்

1) ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ: சிம்ம சொப்பனம்
2) சே குவேரா: வேண்டும் விடுதலை
3) ஹியூகோ சாவேஸ்: மோதிப்பார்!
4) சுபாஷ்: மர்மங்களின் பரமபிதா
5) லெனின்: முதல் காம்ரேட்
6) திப்பு சுல்தான்: முதல் விடுதலைப் புலி
7) மாவோ: என் பின்னால் வா
8) முகமது யூனுஸ்
9) விடுதலைப் புலிகள்
10) மால்கம் எக்ஸ்
11) நெல்சன் மண்டேலா
12) ஹூ ஜிண்டாவ்
13) போபால்: அழிவின் அரசியல்

வரலாறு

1) திபெத்
2) இந்தியப் பிரிவினை
3) இரண்டாம் உலகப் போர்
4) முதல் உலகப் போர்

0

மினிமாக்ஸ்

1) திபெத்
2) எல்.டி.டி.ஈ

0

ப்ராடிஜி

1) மா சே துங்
2) ரஷ்யப் புரட்சி
3) லியனார்டோ டா வின்ச்சி
4) சீனப் புரட்சி
5) லெனின்
6) திப்பு சுல்தான்
7) புத்தர்
8) பௌத்த மதம்
9) சுபாஷ் சந்திர போஸ்

0

மேற்கண்ட நூல்கள் வாங்க :

New Horizon Media
Amazon.com
Indiaplaza